Циклова Методицна Комісія
"Економіка та ІТ"

Циклова Методицна Комісія
"Економіка та ІТ"

Логотип Циклової Методичної Комісії "Економіка та ІТ"

Навчально-методична проблема комісії
Впровадження перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веб-орієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет як умова оптимізації освітнього процесу у ВПУ №7.
Навчально-методична проблема над якою працює ЦМК обиралася з урахуванням індивідуальних навчально-методичних проблем членів циклової методичної комісії. Опрацювання навчально-методичної проблеми передбачає впровадження перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веб-орієнтованих технологій, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.

Напрямки роботи ЦМК

1. Підвищення якісного рівня навчальних досягнень учнів.
2. Якісне та повне методичне забезпечення навчального процесу.
3. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом індивідуальної роботи з учнями та інформатизації навчального процесу.
4. Активізація роботи самоосвітньої діяльності викладачів.
5. Вивчення та впровадження в роботу елементів передового педагогічного досвіду обласного рівня та членів ЦМК.
6. Відвідування шкіл передового педагогічного досвіду з метою оволодіння практичними вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.
7. Організація і проведення тематичних засідань циклової методичної комісії.
8. Надання методичної підготовки викладачам та майстрам в/н у проведенні відкритих уроків, розробці комплексного методичного забезпечення предметів і дисциплін.
9. Взаємовідвідування різних форм освітньої діяльності викладачів та майстрів в/н з метою використання досвіду роботи у освітньому процесі