Циклова методична комісія
"Економіка і ІТ"

Навчально-методична проблема комісії

Впровадження перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веборієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет як умова оптимізації освітнього процесу у ВПУ №7.
Навчально-методична проблема над якою працює ЦМК обиралася з урахуванням індивідуальних навчально-методичних проблем членів циклової методичної комісії. Опрацювання навчально‑методичної проблеми передбачає впровадження перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веборієнтованих технологій, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Напрямки роботи ЦМК
 • 1. Підвищення якісного рівня навчальних досягнень учнів.
  2. Якісне та повне методичне забезпечення навчального процесу.
  3. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом індивідуальної роботи з учнями та інформатизації навчального процесу.
  4. Активізація роботи самоосвітньої діяльності викладачів.
  5. Вивчення та впровадження в роботу елементів передового педагогічного досвіду обласного рівня та членів ЦМК.
  6. Відвідування шкіл передового педагогічного досвіду з метою оволодіння практичними вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.
  7. Організація і проведення тематичних засідань циклової методичної комісії.
  8. Надання методичної підготовки викладачам та майстрам в/н у проведенні відкритих уроків, розробці комплексного методичного забезпечення предметів і дисциплін.
  9. Взаємовідвідування різних форм освітньої діяльності викладачів та майстрів в/н з метою використання досвіду роботи у освітньому процесі


Електронна екскурсія

№ кабінету

Назва

Відвідайте повну екскурсію по ВПУ №7 за посиланням


Освітній простір

Буде знати

Професія 4112


Професія 4113


Професія 4121

Груток

Буде вміти


Склад ЦМК

Забокова Олена

майстер виробничого навчання ІІ категорії

Іванов Олександр

викладач професійно-теоретичної підготовки
(спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист)

Ченакал Світлана

майстер виробничого навчання І категорії

Геля Світлана

майстер виробничого навчання

Єфремова Олена

викладач професійно-теоретичної підготовки
(спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист)

Валкова Людмила

майстер виробничого навчання

Сенічкин Іван

майстер виробничого навчання

Костенко Оксана

викладач професійно-теоретичної підготовки
(спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший-викладач

Арнаут Ірина

майстер виробничого навчання ІІ категорії